Danas je posebno važno da pacijenti slijede upute kriznih štabova kako bismo spriječili širenje COVID-19. U ovom videosadržaju ćete vidjeti uvod u priču zašto su neke informacije i upute djelotvornije od drugih i kako ljudi doživljavaju različite načine davanja informacija.

U vremenu kada je glavna vijest virusna zaraza Ziad Matta govori o ljudima čije zdravlje ovisi o nama, o pacijentima.

Na koji način ih možemo uvjeriti da uzimaju terapiju? Posebno ako znamo da je prosječna koncetracija čovjeka 2000. godine iznosila kratkih 12 sekundi, prema najnovijim istraživanjima koncetracija je pala na 4 sekunde manje. Shodno tome postavlja se pitanje učinkovitosti verbalnog komuniciranja sa pacijentima, šta mislimo da mu poručujemo, a šta zapravo njegov mozak prima.

Upravo zbog toga važno postaje svaćanje konceptualne podjele mozga koju je opisao Daniel Kahneman, dobitnik Nobelove nagrade. Razumijevanje konceptualne podjele mozga na dva dijela izrazito je važno za shvažćanje procesa donošenja odluka uključujući odluku pacijenta hoće li uzimati terapiju ili neće.

U nastavku pogledajte video prilog: