Kile (hernije) trbušnog zida

KILE

Kile, bruh ili hernije nastaju izlaskom tkiva ili organa kroz prirodne ili stečene otvore na trbušnom zidu. Mogu se pojaviti u bilo kojem dijelu trbušnog zida. Najčešće od svih su, preponske i pupčane kile. Vremenom se kile povećavaju, izazivaju bolove, a mogu se i ukliještiti. Iz tih razloga, ne treba se zapuštati, nego ih treba rješavati operativno, najbolje u početnoj fazi. Operacije kila su najfrekventnije operacije u opštoj hirurgiji. Ide se ka tome, da se operacije obavljaju na siguran i što jednostavniji način, koji daje dobre rezultate, a da se pacijenti što prije vraćaju svakodnevnim aktivnostima, odnosno na radno mjseto. Nažalost, ovo su i operacije koje neki hirurzi podcjenjuju i smatraju rutinskim, te zbog takvih stavova, dolazi do (ne)očekivanih recidiva, odnosno „vraćanja“ kile.

Kako mi to radimo u našem Centru?

Svim našim pacijentima preporučujemo operativni zahvat – otvorenu hernioplastiku. Istu radimo bezbolno, u lokalnoj anesteziji sa blagom analgosedacijom. Samim zahvatom ugrađujemo sintetsku – polipropropilensku mrežicu, kojom ojačavamo trbušni zid. Imamo dugogišnje iskustvo u ovoj operativnoj tehnici, te izuzetne rezultate, gotovo bez recidiva, odnosno, vraćanja kile. Mrežice koje mi koristimo, su vrhunskog kvaliteta, a fiksiramo ih ili šavovima ili specijalnim ljepilima, poput fibrinskog i akrilnog. Preferiramo tzv.prilagođeni- individualni pristup, jer je svaki pacijent specifičan, te se prema njemu prilagođava i operativna tehnika.

Dva sata nakon operativnog zahvata, pacijent, na svojim nogama, ide kući. Pacijentima koji su nastanjeni van našeg grada, preporučujemo da sa svojom pratnjom, prenoće u našim apartmanima.

Video: Prim. dr. Amer Odobašić Kile, bruh ili hernije trbušnog zida