Analna fisura

Analna fisura je jedna od najčešćih bolesti završnog dijela debelog crijeva. Ona može biti primarna – sama za sebe ili sekundarna, kao posljedica Kronove bolesti, zloćudnih tumora, tuberkuloze, sifilisa, AIDS-a, drugih seksualno prenosivih bolesti…

Radi se, naime, o rascjepu na čmaru, koji analne mišiće čini napetim, te se javljaju, specifični, jaki bolovi u predjelu čmara, za vrijeme i nakon velike nužde. Ovi bolovi ne reaguju na standardne analgetike. „Jednostavno, niko Vam ne vjeruje da to tako i toliko boli“. Utisci, da je čmar zatvoren, da se ne možete u cjelosti isprazniti prilikom velike nužde, lažni pozivi na stolicu, krvarenje…   

Kako mi to radimo u našem Centru?

Akutne fisure su one, koje su liječene medikamentozno, najviše 6-8 nedjelja, bez obzira da li je pacijent uzimao samoinicijativno terapiju ili mu je preporučio nadležni ljekar. Ako „traju duže“, te imaju elemente hroniciteta, onda ih tretiramo operativno (ekscizija fisure ili/i lateralna sfinkterotomija).

Operacija se radi u kombinaciji lokalne anestezije i analgosedacije, i traje oko jedan sat. Nakon operacije, pacijent se opservira u Centru sat vremena, a potom na svojim nogama odlazi kući.  Pacijentima koji su nastanjeni van našeg grada, preporučujemo da sa svojom pratnjom, prenoće u našim apartmanima.