Perianalni apsces i fistula

Ove bolesti su veoma usko povezane, imaju i slične simptome. Pojavi fistule uvijek prethodi apsces. Naime, apsces se pojavi uz završni dio debelog crijeva, te ima komunikaciju sa istim. Ovisno o njegovoj lokaciji i dubini, odnosno visini na kojoj se nalazi, tako su različiti i simptomi. Ako su locirani duboko, onda se ne ispoljavaju na koži u okolini čmara. Ako su locirani niže, pri zlazu, onda se na koži pojavi otok i crvenilo. I jedni i drugi su popraćeni bolovima, povišenom temperaturom, groznicom. Apscesi se mogu spontano prazniti kroz čmar, ali i negdje pored čmara, da li spontano ili kada se napravi incizija, tj.hirurški rez. Vremenom, nakon evakuacije apscesa, se formira fistula, koja svoj primarni otvor ima negdje u završnom dijelu debelog crijeva, a sekundarni otvor na koži pored čmara. Ovo je obično samo prva faza u hirurškom liječenju fistula, kada se praktično“spašava glava“, jer neliječenjem ili neadekvatnim liječenjem može preći u teške po život opasne infekcije, tipa flegmone.

Perianalne fistule mogu biti tzv.simpleks – jednostavne fistule, koje su relativno lagane za hirurški tretman, dok je većina njih kompleksna – složena, te je potreban angažman iskusnog hirurga – proktologa. Posebnu skupinu čine fistule, koje su nastale kao komplikacija hroničnih upalnih bolesti crijeva, kao što je Kronova bolest. Liječenje ovih fistula zahtijeva timski rad interniste – gastroenterologa, radiologa, hirurga – proktologa, a po potrebi i ginekologa, kada su pitanju fistule između završnog dijela debelog crijeva i vagine.

 Kako mi to radimo u našem Centru?

 Perianalne apscese prethodno punktiramo (ubod širokom iglom), da utvrdimo da se radi o gnoju. Ako se isto potvrdi, učini se operativni zahvat – incizija (otvaranje) apscesa, odstranjivanje gnoja, drenaža. Rana se nikada ne šije. Pacijent koristi antibiotike i redovno se previja.

Perianalne fistule rješavamo operativno različitim metodima: fistulotomija, fistulektomija, LIFT, flap, seton ligature i drenaža… Izbor metoda ovisi o vrsti i visini fistule. Operacija se radi u kombinaciji lokalne anestezije i blage analgosedacije, tako da pacijent ima komfor. Dva sata nakon operativnog zahvata, pacijent, na svojim nogama, ide kući. Pacijentima koji su nastanjeni van našeg grada, preporučujemo da sa svojom pratnjom, prenoće u našim apartmanima.