Hemoroidi

To je bolest o kojoj svi sve znaju. U prvom kontaktu s pacijentom, na upit, zbog čega dolazite, odgovor je: Imam hemoroide. Dakle, oni jesu najčešća proktološka bolest, koja ima slične simptome sa drugim proktološkim bolestima, ali i zloćudnim tumorima završnog dijela debelog crijeva. Simptomi su ovisni o stadiju bolesti, te mogu biti peckanje, bolovi u čmaru, krvarenje, ispadanje crijeva…

Hemoroidi su vaskularni „jastučići“ koji se nalaze u završnom dijelu debelog crijeva, te imaju svoju fiziološku funkciju, u zadržavanju stolice. Oni se gradiraju u 4 stepena, tako da se prvi stepen hemoroida može i ne mora tretirati antihemoroidalnim sredstvima, nego samo dijetetskim mjerama. Dijetetske mjere su ključne za sve stepene bolesti.

Kako mi to radimo u našem Centru?

Prevashodno je neophodno postaviti tačnu dijagnozu. Treba obaviti proktološki pregled, koji podrazumijeva endoskopske preglede anoskopiju i rektoskopiju, a po potrebi i kolonoskopiju. Svakako, treba uraditi i laboratorijsku obradu, ultrazvuk abdomena, kako bi zaključili da li se radi o primarnoj bolesti, o hemoroidima samim za sebe, ili što je rjeđe, sekundarnim znacima nekih bolesti (dekompenzovana ciroza jetre…). Potom se određujemo o tretmanu hemoroida.

Hemoroide tretiramo ovisno o njihovom stepenu. 

1.stepen hemoroida tretiramo medikamentozno
2.stepen hemoroida skleroziramo (Aethoxisclerol inj.); Podvezivanje gumenim ligaturama
3.stepen hemoroida tretiramo operativno
4.stepen hemoroida tretiramo operativno

 Operiramo metodom otvorene hemoroidektomije (Milligan Morgan) i Stapler hemoroidopeksije (Longo).

 Operacija se radi u kombinaciji lokalne anestezije i analgosedacije, i traje oko jedan sat. Nakon operacije, pacijent se opservira u Centru sat vremena, a potom na svojim nogama odlazi kući.  Pacijentima koji su nastanjeni van našeg grada, preporučujemo da sa svojom pratnjom, prenoće u našim apartmanima.