Možemo li koristiti kontradistinkciju u komunikaciji sa pacijentom ?

Vrijednost kontradistinkcije u opštoj komunikaciji i u komunikaciji sa pacijentom dokazana je brojnim istraživanjima.