Naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite broj 02/24-40-006824-27N/20 od 30.03.2020.godine:
„Naređuje se svim zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama da ne mogu raditi u privatnim zdravstvenim ustanovama dok traje stanje prirodne nesreće izazvano korona virusom (COVID-19)…“

Iz ovog razloga Centar za opštu i hirurgiju debelog crijeva Odobašić, privremeno obustavlja rad. Na raspolaganju smo svim našim pacijentima, kao i potencijalnim pacijentima. Za sve savjete i
konsultacije mogu se obratiti na telefon 387(0)60 33 17 400, mail centar@odobasic.com ili facebook stranici.